Konstbilder

”Någon ibland oss”

Inspirerad av glasmålningar som t.ex Bo Beskows fönster i Skara Domkyrka.
De är så vackra med ljuset som kommer igenom glaset.
Har här använt akvarell för att skapa känslan av ett ljus som kommer inifrån och möter det yttre ljuset.Det blir en metafor för hur vårat inre ständigt möter den yttre världen. ”Någon ibland oss” heter bilden och det är fritt att göra sin egen tolkning.

Den vinkande pojken

Ett träsnitt skuren i en träplatta och tryckt på ett rispapper. Jag lyfter på pappret och pojken vinkar år mig. ”Hej, här är jag!” Likt en Pinocchio som fått liv.