• Konstbilder

    Detta kan bli en Torrnål.

    Det börjar med en ristning och ett ansikte speglar sig i plåten.Kanske blir bilden en spegel av konstnärens tankar? Efter ytterligare arbete i kopparplåten kommer den till slut att tryckas i Koppartrycks-pressen!Det är spännande att lyfta på pappret och se vad det blev!Förmodligen behöver man göra flera provtryck innan man är nöjd.Bilden blir spegelvänd! Återkommer när bilden trycks och blir till en Torrnål. It starts with a carving and a face is reflected in the plate. Maybe the picture becomes a mirror of the artist’s thoughts? After further work in the copperplate, it will finally be printed in the Copper Printing Press! It is exciting to lift the paper and…