Konstbilder

Lycka att den lille överlevde! (Akvarell)

Den lille överlevaren!

Barnen svälter när maten blir för dyr och föräldrar tvingas att se på när barnen tynar bort. Hur kan det få vara på detta viset?

Tack vare enastående insatser från medmänniskor klarade sig denna lille pojke.