Konstbilder

På flykt över floden.(Akvarell – skiss)

Skiss i akvarell
Människor på flykt över floden. Den som går först har en väska i ena handen och ett bär på ett barn i famnen.

Skissen som en reaktion på vad som händer.Att människor tvingas fly från sina hem för att rädda sina liv!

”Vi vet vad vi lämnat men inte vart vi kommer.Vi befinner oss i ett nu mittemellan det vi lämnat och det vi kommer till.Just här vill vi bara överleva!”

en kommentar om vad bilden handlar om