Akvarell

Det finns en enkelhet över akvarellmåleriet som är lätt att uppskatta.Man behöver bara färg, papper, pensel och vatten.Men i sin enkelhet rymmer akvarellen många möjligheter och man behöver ta tid på sig för att lära sig den.


There is a simplicity over watwrcolor painting that is easy to appreaciate.You only need paint,paper,brush and water.But in it´s simplicity,watercolor holds many possibilities and you need to take the time to learn it.