Monotype

Mina monotypier är målade på en kopparplåt och tryckta i en koppartryckspress.Det blir endast ett tryck.
De har kommit till genom ett samarbete med målaren och grafikern Erik Holgersson, som har tillhandahållit bästa tänkbara material.Han har även tillverkat egna färger för detta ändamål.


My monotypes are painted on a copper plate and printed in a copper printing press.There will be only one print.They have come about by a collaboration with graphic artist Erik Holgersson,who has provided the best possible materials.He has also produced his own colors for this porpose.